28.07.2020

КРЪГЛА МАСА 25.07.2020

Дони Стайл ЕООД организира кръгла маса за представяне и мултиплициране на резултатите от проект №BG16RFOP002-3.004-0191-C01 „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната […]
22.07.2020

Покана за кръгла маса

Уважаеми колеги и партньори, „Дони Стайл“ ЕООД има удоволствието да Ви покани да вземете участие в кръгла маса за представяне и мултиплициране на резултатите от проект […]
22.07.2020

Покана за работна среща

Уважаеми колеги и партньори, „Дони Стайл“ ЕООД има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работна среща за представяне и мултиплициране на резултатите от проект […]
07.07.2020

Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда

News_start of Doni Stail EOOD OPIC project
06.02.2020

„Дони Стайл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура

  Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0191-C01 „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си […]
29.11.2018

„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда”

        „Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно […]
14.03.2018

„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“

 „Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“ […]
24.08.2017

„Дони Стайл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“

Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0536-C01 „Укрепване на управленския капацитет на Дони Стайл ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система […]