25.11.2021

Дони Стайл ЕООД гарант за качествено и социално отговорно производство

Социална политика Дони Стайл ЕООД Политика за подаване на сигнали Политика по околна среда Дони Стайл ЕООД Политика за подизпълнители на Дони Стайл ЕООД Антикорупционна политика […]
28.07.2020

РАБОТНА СРЕЩА 24.07.2020

Дони Стайл ЕООД проведе работна среща за представяне и мултиплициране на резултатите от проект №BG16RFOP002-3.004-0191-C01 „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната […]
29.11.2018

„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда”

        „Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно […]
14.03.2018

„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“

 „Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“ […]
24.08.2017

„Дони Стайл“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“

Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0536-C01 „Укрепване на управленския капацитет на Дони Стайл ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система […]