Покана за кръгла маса

Уважаеми колеги и партньори,
„Дони Стайл“ ЕООД има удоволствието да Ви покани да вземете участие в кръгла маса за представяне и мултиплициране на резултатите от проект №BG16RFOP002-3.004-0191-C01 „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда“.
За регистрация и допълнителна информация:
team@dimonabg.com или на тел.: +359 889 449 660
Лице за контакт: Катя Енчева
Ще се радваме на Вашето участие!